Start2018-08-03T19:47:20+00:00

Välkommen till XBRL Sweden

Låt finansiell information flöda med XBRL – eXtensible Business Reporting Language

XBRL Sweden bjuder in till konferensdag 4 oktober.
Läs mer >
Lämna in årsredovisningen digitalt!
Läs mer på Bolagsverkets sida >

 Se vår SBR-film här!

Varför XBRL?

Ny teknologi förändrar kontinuerligt sättet vi producerar, lagrar, utbyter och återanvänder information. Både inom näringsliv och offentlig förvaltning eftersträvas automatisering som en del i effektivisering i syfte att spara tid och kostnader och samtidigt höja kvaliteten och tillförlitligheten i rapporterad information. För att skapa effektiva processer som stödjer detta krävs harmonisering av termer och begrepp samt att uppgiftslämnandet sker elektroniskt i ett standardiserat format.

Den öppna standarden XBRL är ett exempel på ett sådant format, som till skillnad från traditionella dokumentformat, t ex pdf, skapar förutsättningar för att information ska kunna struktureras och distribueras på ett sådant sätt att den kan tolkas och bearbetas maskinellt.

XBRL – Svensk Standard för elektronisk finansiell rapportering (SS 40100)

XBRL, eXtensible Business Reporting Language, är en öppen, licensfri, global standard. XBRL är baserat på XML som är en utbredd standard för utbyte av data mellan system och på internet. XML är en bred standard, utmärkt som bas för att bygga mera specifika standards. XBRL är en sådan specifik standard, byggd unikt för att hantera finansiell- och annan utfalls-relaterad information (t ex hållbarhetsredovisning) för myndigheter och näringsliv. Standarden hanterar både text och siffror och ger även utrymme för att bifoga filer och stödjer elektroniska signaturer m m. XBRL är sedan 2015 Svensk Standard för elektronisk finansiell rapportering (SS 40100). Standarden definierades utifrån den globala XBRL-specifikationen i ett projekt inom SIS i samarbete mellan Skatteverket, Bolagsverket, Statistiska Centralbyrån, Finansinspektionen och XBRL Sweden.

Slutanvändaren

Den elektroniska hanteringen av finansiell information i XBRL-format innebär en ny epok inom finansiell rapportering. Bl.a. kan den omfattande omstansningen av skannade bilder av årsredovisningar, som analytikerföretag ägnar sig åt idag, upphöra. Detta frigör resurser och mer tid kan istället ägnas åt själva analysarbete. Slutanvändaren kan tack vare XBRL få direkt tillgång till tillförlitlig finansiell information från olika företag och branscher. Transparensen förbättras och därmed är XBRL till nytta för både företagare, producenter, slutanvändare och samhället i stort.