Resultat av enkät till leverantörer av lösningar för digital signering Events, Nyheter XBRL Sweden har via en rad aktiviteter under året riktat fokus på området ”Digital signering av Finansiella Rapporter”.  Det har nu blivit dags att publicera resultatet av den enkät som cirkulerats till leverantörer av signeringslösningar. En sammanställning finns att ladda Läs mer Digital Signering av finansiella rapporter – område med stort behov av förtydliganden Nyheter Från XBRL Sweden har vi identifierat att inte minst situationen med covid-19 inneburit att bruk av tjänster för digital signering av finansiella rapporter ökat markant. I takt med denna trend ökar också behovet av svar på centrala frågor kring vad Läs mer XBRL Sweden lanserar en enkät till leverantörer av lösningar för digital signering. Events, Nyheter I artikeln  ”Digital Signering av finansiella rapporter – område med stort behov av förtydliganden”  belyser vi från XBRL Sweden den komplexitet vi identifierat kopplat till området digital signering. Vi lanserar nu en enkät vars syfte är att kunna lyfta upp väsentliga Läs mer Medlemsaktivitet 3e juni - Non Financial Reporting (underlag tillgängligt) Events Till Medlemmar i XBRL Sweden - Inbjudan till seminarium om “Non Financial Reporting”.   **Underlag från aktiviteten kan laddas ned här**: Non-financial reporting - XBRL Sweden - Medlemsaktivtitet   Som ett led i våra gemensamma aktiviteter har turen nu kommit till ett seminarium på Läs mer Medlemsaktivitet – Digital signering av finansiella rapporter Events, Underlag från event Torsdagen den 29 april samlade Xbrl-föreningen sina medlemmar till ett möte kring digital signering. I den digitala världen möttes ca 60 personer kring det aktuella ämnet. Ordförande Björn Rydberg inledde med att dessa typer av möten ger möjligheter att skapa samverkan Läs mer

Vad är Standard Business Reporting – SBR

KLICKA NEDAN FÖR ATT SE VIDEO

SE VIDEO

Våra Nyheter

Håll dig uppdaterad på våra senaste nyheter och events

GÅ TILL NYHETER

OM XBRL

EVENT

NYHETER