Bli medlem2018-08-03T19:50:40+00:00

Vägledning Medlemsavgifter

Fastställd vid föreningen XBRL Swedens stämma den 22 februari 2018. Vägledningen gäller inte retroaktivt.

Medlemsansökan

Stadgar