• Bli medlem

     

    Vägledning för medlemsavgifter (fr.o.m. 1/9 2017)

    Fastställd vid föreningen XBRL Swedens stämma den 23 februari 2017. Vägledningen gäller inte retroaktivt.
    Vägledningen gäller från och med 1 september 2017.

    Medlemsansökan