XBRL Sweden mötte Digitaliseringsmyndigheten

Den 11 september var XBRL Swedens styrelsemöte hos Bolagsverket i Sundsvall. Dagen innehöll även ett [...]