Om medlemskap

Följande skäl finns bl.a. för medlemskap i föreningen XBRL Sweden:

  • Du/ni vill stödja utvecklingen av en svensk XBRL-standard av andra skäl än kommersiella,
  • Du/ni vill stödja utvecklingen av en svensk XBRL-standard av egna kommersiella skäl,
  • Du/ni vill medverka i utvecklingen för att påverka den efter egna intressen,
  • Du/ni vill få tillgång till kompetens avseende XBRL i allmänhet,
  • Du/ni vill få tillgång till standardens XML-kod tidigast möjligt och få ett grepp om vad som är på gång ur strategisk och taktisk synvinkel,
  • Du/ni vill delta i det internationella utbytet av kunskap om XBRL,
  • Du/ni vill utveckla en egen XML-profil eller
  • Du/ni vill tidigt nå gamla/nya kunder med effektivisering genom införande av XBRL.

Bli Medlem

Vägledning Medlemsavgifter

Fastställd vid föreningen XBRL Swedens stämma den 22 februari 2018. Vägledningen gäller inte retroaktivt.

Medlemsansökan

Stadgar