Loading...
Nyheter2020-02-12T17:22:27+00:00
804, 2020

Inlämning av digitala årsredovisningar och revisionsberättelser ökar

april 8th, 2020|Categories: Nyheter|

Vi ser en tydlig trend att inlämning av digitala årsredovisningar och revisionsberättelser till Bolagsverket ökar, där andelen digitalt inlämnade börjar närma sig 20%. Potentialen för effektivisering och hantering av processer digitalt, på distans, ökar markant [...]

403, 2020

XBRLs årsstämma 2020

mars 4th, 2020|Categories: Underlag från event|

Tack alla medlemmar som deltog i vår årsstämma den 20 februari! Här kan du ta del av presentationer från mötet. BAS Presentation XBRL Sweden Presentation

1402, 2020

Rapport: Trends in digital reporting

februari 14th, 2020|Categories: Nyheter|

Deloitte släppte nyligen tillsammans med Svenskt Näringsliv rapporten Trends in digital reporting – future developments of information transfer between businessess and governments. Rapporten finns att ladda ner här: Ladda ned.

1402, 2020

Medlemsinlägg: Full digitalisering av SME-företag

februari 14th, 2020|Categories: Nyheter|

Erik Mjöberg (AB XML Sweden) och Bengt Owe Palmgren (Företagarna) har nyligen skrivit ett inlägg som belyser förutsättningar för en maskinläsbar kontoplan i Sverige. Finns att ladda ner här: DigitalaSME

2911, 2019

Presentationsunderlag från Medlemsaktivitet

november 29th, 2019|Categories: Underlag från event|

Den 7 November gick XBRL Sweden medlemsaktivitet av stapeln. Medlemmar representerade ett 30-tal organisationer bidrog gemensamt till mycket bra frågor och diskussioner där den röda tråden utgjordes av SBR, Standard Business Reporting. Bränsle till dessa [...]

110, 2019

XBRL Swedens Medlemsenkät

oktober 1st, 2019|Categories: Nyheter|

Medlemsenkät – Sammanfattning av svar En enkät har under sommaren skickats ut till samtliga medlemmar i XBRL Sweden. Svarsfrekvensen blev god, ca 70% av våra medlemsorganisationer har svarat, och nedan har vi kortfattat sammanfattat de [...]

1704, 2019

Standard Business Reporting – Artikel

april 17th, 2019|Categories: Nyheter|

Lage Wikstrand som representerar SIE-gruppen i XBRL föreningen har skrivit en artikel kring hur SBR kan förbättra flödet av ekonomisk data och vad implementeringen av SBR kan innebära för digitaliseringen i Sverige. Finns att läsa [...]

1803, 2019

Portal för löpande uppdateringar kopplat till ESMA/ESEF

mars 18th, 2019|Categories: Nyheter|

XBRL Europé har i samarbete med ESMA (European Securities and Markets Authority) satt upp en portal för presentationer ”webinars” för löpande information kring förestående implementering av ESEF – European Single Electronic Format. Detta möjliggör för [...]

2012, 2018

Europakommissionen godkänner RTS med iXBRL som bas

december 20th, 2018|Categories: Nyheter|

Den 17 december fattades beslut i Europakommissionen om att godkänna den RTS – Regulatory Technical Standard som ska ligga till grund för rapportering av årsredovisningsdata till ESMA från 2020 (från start koncernredovisningen, resultat- och balansräkning, [...]

812, 2018

Myndighetssamverkan inom norden

december 8th, 2018|Categories: Nyheter|

Under november månad bjöd Nordic Smart Government in till dialogdagar i Göteborg och Stockholm. Filmer från dialogdagen i Stockholm finns att se här.  Srf Konsulterna var även på plats under dialogdagen i Stockholm, läs deras artikel i [...]

2510, 2018

OECDs rapporter om digitalisering i Sverige

oktober 25th, 2018|Categories: Nyheter|

OECD publicerade under 2018 två rapporter som beskriver hur väl Sverige placerat sig, från ett internationellt perspektiv, vad gäller utnyttjandet av digitala teknologier. Rapporten Going Digital in Sweden redogör för trenderna vad gäller användandet av teknologier av [...]

2210, 2018

XBRL Sweden välkomnar nya medlemmar

oktober 22nd, 2018|Categories: Nyheter|

XBRL Sweden har under sommaren och början av hösten kunnat välkomna tre nya medlemmar i föreningen; Skatteverket, Statistiska Centralbyrån och det finska bolaget KFM-systems Oy. Detta innebär att XBRL föreningen nu har över 30 medlemmar [...]

1810, 2018

XBRL Sweden mötte Digitaliseringsmyndigheten

oktober 18th, 2018|Categories: Uncategorized|

Den 11 september var XBRL Swedens styrelsemöte hos Bolagsverket i Sundsvall. Dagen innehöll även ett möte med Sveriges nyaste myndighet - Digitaliseringsmyndigheten, DIGG https://www.digg.se/ - en knapp vecka efter att myndigheten officiellt öppnat sina dörrar. Digitaliseringsmyndigheten ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen [...]

408, 2018

Första steget mot ett digitalt ekosystem

augusti 4th, 2018|Categories: Nyheter|

Första steget mot ett digitalt ekosystem Den 15 maj möttes de nordiska näringsministrarna i Stockholm. Där presenterade Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg visionen om ett framtida nordiskt ekosystem för ekonomisk- och finansiell data – Nordic Smart [...]

508, 2017

Välkommen till taxonomier.se

augusti 5th, 2017|Categories: Nyheter|

På webbplatsen taxonomier.se publiceras de taxonomier som tagits fram inom ramen för Bolagsverkets regeringsuppdrag ”Uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.” (Diarienummer: N2016/04957/SUN). För närvarande finns information och taxonomierna [...]

302, 2016

XBRL blir standard i EU

februari 3rd, 2016|Categories: Nyheter|

"Nu ökar sannolikheten att XBRL blir framtidens standard för ingivning av elektronisk information, säger Björn Rydberg, ordförande i XBRL Sweden." Läs hela artikeln här> Läs även mer här>  

2708, 2015

En milstolpe för XBRL

augusti 27th, 2015|Categories: Nyheter|

Nu är standarden på plats – nästa steg är att börja bygga applikationer. Det säger Björn Rydberg, ordförande i XBRL Sweden. Läs mer här>  

811, 2014

Netherlands SBR

november 8th, 2014|Categories: Nyheter|

The Netherlands SBR Program has published the first beta version (9.0.b.1) of the 2015 SBR Taxonomy. Läs mer

OM XBRL

EVENT

NYHETER