Loading...
Nyheter2018-11-02T12:53:01+00:00
2911, 2019

Presentationsunderlag från Medlemsaktivitet

november 29th, 2019|Categories: Underlag från event|

Den 7 November gick XBRL Sweden medlemsaktivitet av stapeln. Medlemmar representerade ett 30-tal organisationer bidrog gemensamt till mycket bra frågor och diskussioner där den röda tråden utgjordes av SBR, Standard Business Reporting. Bränsle till dessa [...]

2606, 2019

Digitala årsredovisningar – Näringslivet investerar, men till hög risk

juni 26th, 2019|Categories: Nyheter|

Från olika håll inom föreningens medlemsorganisationer erfar vi nu en oro och frustration över det vi kan skönja kopplat till inte minst Bolagsverkets projekt för digitala årsredovisningar. I en skrivelse utmanar XBRL Sweden våra beslutsfattare [...]

1803, 2019

Portal för löpande uppdateringar kopplat till ESMA/ESEF

mars 18th, 2019|Categories: Nyheter|

XBRL Europé har i samarbete med ESMA (European Securities and Markets Authority) satt upp en portal för presentationer ”webinars” för löpande information kring förestående implementering av ESEF – European Single Electronic Format. Detta möjliggör för [...]

403, 2019

Information från XBRL Europé konferens 7-8 februari finns nu tillgänglig

mars 4th, 2019|Categories: Underlag från event|

Den 7-8 februari gick XBRL Europé´s vinterkonferens av stapeln i Rom. Information från konferensen finns nu att tillgå via http://www.xbrleurope.org/?p=2050 Särskilt intressant är att ett fokus på konferensen var rapportering kopplat till hållbarhet, ESG - [...]

2012, 2018

Europakommissionen godkänner RTS med iXBRL som bas

december 20th, 2018|Categories: Nyheter|

Den 17 december fattades beslut i Europakommissionen om att godkänna den RTS – Regulatory Technical Standard som ska ligga till grund för rapportering av årsredovisningsdata till ESMA från 2020 (från start koncernredovisningen, resultat- och balansräkning, [...]

111, 2018

Klockan tickar för digital inlämning av finansiella rapporter

november 1st, 2018|Categories: Nyheter|

Ta här del av artikel publicerad i tidningen Balans med koppling till XBRL-Sweden konferens den 4 oktober. https://www.tidningenbalans.se/debatt/klockan-tickar-for-digital-inlamning-av-finansiella-rapporter/

2510, 2018

OECDs rapporter om digitalisering i Sverige

oktober 25th, 2018|Categories: Nyheter|

OECD publicerade under 2018 två rapporter som beskriver hur väl Sverige placerat sig, från ett internationellt perspektiv, vad gäller utnyttjandet av digitala teknologier. Rapporten Going Digital in Sweden redogör för trenderna vad gäller användandet av teknologier av [...]

1810, 2018

XBRL Sweden mötte Digitaliseringsmyndigheten

oktober 18th, 2018|Categories: Uncategorized|

Den 11 september var XBRL Swedens styrelsemöte hos Bolagsverket i Sundsvall. Dagen innehöll även ett möte med Sveriges nyaste myndighet - Digitaliseringsmyndigheten, DIGG https://www.digg.se/ - en knapp vecka efter att myndigheten officiellt öppnat sina dörrar. Digitaliseringsmyndigheten ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen [...]

408, 2018

Bolagsverket öppnar tjänsten för digital inlämning av årsredovisning

augusti 4th, 2018|Categories: Nyheter|

Nu är tjänsten för digital inlämning av årsredovisning öppnad. Lämna in årsredovisningen digitalt > Bolagsverket har även sedan tidigare släppt en film  om hur det kommer att fungera för mindre aktiebolag som följer regelverket K2 att lämna [...]

408, 2018

Första steget mot ett digitalt ekosystem

augusti 4th, 2018|Categories: Nyheter|

Första steget mot ett digitalt ekosystem Den 15 maj möttes de nordiska näringsministrarna i Stockholm. Där presenterade Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg visionen om ett framtida nordiskt ekosystem för ekonomisk- och finansiell data – Nordic Smart [...]

508, 2017

Välkommen till taxonomier.se

augusti 5th, 2017|Categories: Nyheter|

På webbplatsen taxonomier.se publiceras de taxonomier som tagits fram inom ramen för Bolagsverkets regeringsuppdrag ”Uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.” (Diarienummer: N2016/04957/SUN). För närvarande finns information och taxonomierna [...]

2706, 2016

Bolagsverket får i uppdrag att införa digital hantering av årsredovisningar

juni 27th, 2016|Categories: Nyheter|

Uppdraget kommer att ledas av Bolagsverket i samarbete med Bokföringsnämnden, Skatteverket, Statistiska centralbyrån men även i dialog med bl.a. Ekonomistyrningsverket och Riksarkivet. Läs mer här>

2705, 2015

Obligatoriskt att rapportera COREP och FINREP i XBRL-format till Finansinspektionen

maj 27th, 2015|Categories: Nyheter|

Finansinspektionen har meddelat att det från och med referensdag/balansdag 2015-06-30 kommer att vara obligatoriskt för berörda institut att rapportera COREP och FINREP via att skicka in en XBRL-instansfil. Utifrån detta har XBRL-Sweden uppdaterat medlemssidan med information om [...]

2711, 2012

Obligatorisk elektronisk rapportering i XBRL för noterade bolag från 2018

november 27th, 2012|Categories: Nyheter|

Det juridiska utskottet av EU-Parlamentet (JURI Committee) har den 18 september 2012 lämnat ett förslag om att alla noterade bolag från och med 2018 ska rapportera elektroniskt (där XBRL är huvudalternativ). Möjlighet att rapportera ska [...]

OM XBRL

EVENT

NYHETER