Nyheter2018-08-02T18:02:48+00:00

Första steget mot ett digitalt ekosystem
Den 15 maj möttes de nordiska näringsministrarna i Stockholm. Där presenterade Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg visionen om ett framtida nordiskt ekosystem för ekonomisk- och finansiell data – Nordic Smart Government.

Läs mer här >

Bolagsverket öppnar tjänsten idag!
Lämna in årsredovisningen digitalt >

Bolagsverket har släppt en film om digital inlämning av årsredovisning
Bolagsverket beskriver nu i en film hur det kommer fungera för mindre aktiebolag som följer regelverket K2 att lämna in årsredovisning digitalt.
Se filmen här >

Tidningen Balans: ”Premiär för digital årsredovisning stundar” Läs mer här>

Bolagsverket har lämnat delrapport tre om införandet av en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar
Läs rapporten här>

Välkommen till taxonomier.se!

På den webbplatsen taxonomier.se publiceras de taxonomier som tagits fram inom ramen för Bolagsverkets regeringsuppdrag ”Uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.” (Diarienummer: N2016/04957/SUN). För närvarande finns information och taxonomierna för svenska årsredovisningar som baseras på K2, revisionsberättelse för aktiebolag utan koncern och relaterade information publicerade här.

XBRL Sweden bjuder in till konferens på temat ”Det svenska EKO-systemet för Standard Business Reporting – SBR”

XBRL Sweden, i samarbete med Bolagsverket, Skatteverket, Statistiska Centralbyrån och Bokföringsnämnden, bjuder in till konferens på temat ”Det svenska EKO-systemet för Standard Business Reporting – SBR”. Konferensen kommer att äga rum den 4 oktober 2017, kl 13-17 (med efterföljande mingel) i EY lokaler Jakobsbergsgatan 24, Stockholm.

Det är nu ett år sedan Bolagsverket fick regeringsuppdraget att ta fram en lösning för rapportering av finansiell information med hjälp av XBRL som svensk standard. Den 4 oktober är det även exakt ett år sedan vi arrangerade vår första konferens på temat Standard Business Reporting, då inkluderande ett internationellt tema.

Under årets konferens kommer intressenter från det svenska EKO-systemet kring finansiell rapportering att redogöra för sin del i rapporteringskedjan, från företagets redovisning via inlämningen.

Bolagsverket har lämnat delrapport två om införandet av en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar
Läs här>

Bolagsverket bjuder in till information och dialog om en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar
Datum: 28-29 november 2016
Plats: Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm
Läs mer här>

Save The Date – 4 oktober
XBRL Sweden bjuder in till konferens om digitalisering av finansiella rapporter på temat ”Standard Business Reporting – SBR”
Läs mer här>

Bolagsverket får i uppdrag att införa digital hantering av årsredovisningar
Uppdraget kommer att ledas av Bolagsverket i samarbete med Bokföringsnämnden, Skatteverket, Statistiska centralbyrån men även i dialog med bl.a. Ekonomistyrningsverket och Riksarkivet.
Läs mer här>

EU-standard 2http://www.xbrl.se/event/
Läs mer här>

Läs även här här>

En milstolpe för XBRL
Nu är standarden på plats – nästa steg är att börja bygga applikationer. Det säger Björn Rydberg, ordförande i XBRL Sweden.
Läs mer här>

Balansnyhet2

XBRL – eXtensible Business Reporting Language – Svensk standard
Den nya svenska standarden Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL, SS 40100:2015, publicerades i början av juli 2015.
Läs mer här>

Obligatoriskt att rapportera COREP och FINREP i XBRL-format till Finansinspektionen
Finansinspektionen har meddelat att det från och med referensdag/balansdag 2015-06-30 kommer att vara obligatoriskt för berörda institut att rapportera COREP och FINREP via att skicka in en XBRL-instansfil.

Utifrån detta har XBRL-Sweden uppdaterat medlemssidan med information om vilka medlemmar som har kapacitet att svara på frågor, leverera tjänster och/eller applikationslösningar för denna rapportering. Dessa är markerade med ∗.

Se vidare på medlemssidan här >

XBRL som svensk standard, klart och ute för remiss

Remisstiden utgår: 2015-05-24

Remiss >

Svarsblankett >

Kommentarer >

Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL >

Nordic meeting regarding digital filing of accounting data 2015 in Sundsvall
XBRL Sweden is hosting a single day event open to Nordic business authorities, their partners, Nordic XBRL organizations and guests from the Netherlands and the UK.

The purpose of the conference is to learn more about the benefits on standard business reporting and how to further develop the use of XBRL for business reporting in the Nordic countries.

Date: 27 January 2015
Time: 9 a.m. to 5 p.m. (networking from 5 p.m)
Place: The conference premises at Hotel Södra Berget, Sundsvall, Sweden

Register using code: JANUARY2015

Topics include:

 • The digital landscape in Sweden and theEU
 • Standard Business Reporting (SBR) in the Netherlands
 • XBRL in the UK
 • SBR in the Nordic countries
 • The software vendor perspective

Speakers Include:

 • Anneli Hagdahl, Ministry of Enterprise, Energy and Communications
 • Frans Hietbrink, Netherlands Tax and Customs Administration. Dutch SBR project
 • Jack Mansfield, Companies House, Roy Warden, HMRC and Andy Greener Corefiling and
 • Jennifer Guest, FRC
 • Björn Lindström (Visma) and Ingemar Börjesson (Hogia)
 • Helena Morgonsköld, Head of E-services and Collaboration, Bolagsverket

Read more >

Pilotprojekt i IT-standardiseringsrådet ska effektivisera flödet av finansiell information
Läs mer

Myndigheter ska tala samma digitala språk
Läs mer

14th XBRL EU Day & 20th Eurofiling Workshop
November 24-27, 2014
Brussels, Belgium
Läs mer

The Case for XBRL
XBRL Finland put together a case study on the benefits of using XBRL for hypothetical Company X.
Netherlands SBR
The Netherlands SBR Program has published the first beta version (9.0.b.1) of the 2015 SBR Taxonomy.

Obligatorisk elektronisk rapportering i XBRL för noterade bolag från 2018
Det juridiska utskottet av EU-Parlamentet (JURI Committee) har den 18 september 2012 lämnat ett förslag om att alla noterade bolag från och med 2018 ska rapportera elektroniskt (där XBRL är huvudalternativ). Möjlighet att rapportera ska finnas öppen från 2016. Läs mera på XBRL Europe’s hemsida:
Läs mer

EBA släpper ny version av FINREP taxonomien
European Banking Authority, EBA, kom den 12 juni 2011 med en ny version av FINREP-taxonomin.EBA har valt XBRL som standard för rapportering.
Läs mer

EIOPA väljer XBRL
Den europeiska tillsynsmyndigheten på försäkrings- och pensionsområdet, EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) har valt XBRL som format för Solvency II-rapportering.
Läs mer

XBRL obligatoriskt i Danmark.
Läs mer