Välkommen till taxonomier.se

På webbplatsen taxonomier.se publiceras de taxonomier som tagits fram inom ramen för Bolagsverkets regeringsuppdrag ”Uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.” (Diarienummer: N2016/04957/SUN). För närvarande finns information och taxonomierna för svenska årsredovisningar som baseras på K2, revisionsberättelse för aktiebolag utan koncern och relaterade information publicerade här.

2018-08-20T18:20:30+00:00augusti 5th, 2017|Nyheter|