Föreningen XBRL Sweden är en ideell förening, bildad av FAR (organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen) och Srf konsulterna (branschorganisation inom redovisning och lön), ansluten till den globala organisationen XBRL International www.xbrl.org. Verksamheten drivs utan vinstsyfte. Föreningen är öppen för alla som vill bli medlemmar.

XBRL Sweden består idag av medlemmar representerande revisions- och redovisningsbranschen, programvaruföretag och kreditupplysningsföretag. Föreningen ska stödja utvecklingen av svenska XBRL-baserade taxonomier samt främja implementeringen av XBRL i Sverige via kommunikation och debatt, konferenser och utbildning samt direkt¬kontakt och samarbete med myndigheter och näringsliv.

XBRL Sweden har redan sedan starten arbetat utifrån en vision för XBRL som möjliggörare för gränsöverskridande effektivitet, förenkling och hög kvalitet i finansiell information. Det arbete som redan finns nedlagt på taxonomarkitektur och begreppsmodell stödjer denna vision och utgör en viktig grund för ett fortsatt arbete.

XBRL Sweden utvecklar inga applikationsprogram, kontoplaner eller tillämpningar utan lämnar detta till medlemmar och andra kommersiella intressenter. XBRL Sweden ägnar sig inte åt att försöka ändra de befintliga normerna för redovisning, revision och rapportering i Sverige. Inte heller det som nu är god redovisningssed. XBRL Sweden tar inte betalt från dem som utnyttjar den av föreningen fastställda färdigutvecklade svenska XBRL-standarden.

XBRL Sweden har en styrelse, vald av medlemmarna, som fattar strategiska beslut. Medlemmarna följer eller deltar i största möjliga utsträckning i det praktiska utvecklingsarbetet. För vidare information, se föreningens stadgar.

Föreningen är medlem (Established Jurisdiction) i den internationella XBRL-organisationen, XBRL International Inc.

Stadgar

För mer info läs XBRL Swedens stadgar. Läs här >

XBRL International

XBRL International är ett globalt konsortium som leder den internationella XBRL-utvecklingen. Läs mer om XBRL International här >