Information från XBRL Europé konferens 7-8 februari finns nu tillgänglig

Den 7-8 februari gick XBRL Europé´s vinterkonferens av stapeln i Rom. Information från konferensen finns nu att tillgå via http://www.xbrleurope.org/?p=2050

Särskilt intressant är att ett fokus på konferensen var rapportering kopplat till hållbarhet, ESG – ”Environmental, Social- and (corporate) Governance”. XBRL som bärare av data brukar anges lämpligt för ”utfallsrelaterad” rapportering, och digital rapportering kopplat till hållbarhetsdata är vid sidan av rena finansiella data ett bra exempel på detta.

Presentationer från konferensen återfinns här http://www.xbrleurope.org/?p=1414

2019-03-04T14:55:17+00:00mars 4th, 2019|Underlag från event|