XBRL Sommarhälsning och höstkonferens - notera datum! Events, Nyheter Till medlemmar i XBRL Sweden Så här inför semesterperioden vill vi passa på att leverera ett positivt meddelande, nämligen att vi nu återigen i sedvanlig ordning planerar för en medlemskonferens där vi kan träffas fysiskt. Datum är satt till eftermiddagen den Läs mer Svar på Remiss: Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen Nyheter Regeringen beslutade den 12 mars 2020 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag för ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i syfte att höja säkerheten och stärka tilliten när de används i den offentliga Läs mer Inbjudan: Genomgång av projekt för utvärdering av lösningar för digitala underskrifter Events Endast för medlemmar i XBRL Sweden Föreningen XBRL Sweden har genomfört en enkätundersökning i syfte att kunna kartlägga och informera om tjänster för elektronisk underskrift. (Läs mer här på hemsidan). För att gå igenom det arbete som genomförts bjuder vi in Läs mer Inbjudan från Bolagsverket - lansering av taxonomier Events Den 1 juni 2022 presenterar Bolagsverket en finalversion av taxonomin för inkomstdeklaration 2 och granskningsversioner av årsredovisning och statistik. Samtidigt berättar de om vad som är på gång i taxonomisamarbetet mellan Bolagsverket, Skatteverket, Bokföringsnämnden, SCB och Finansinspektionen. Datum: 1 juni 2022 Tid: Läs mer Utvärdering av lösningar för digital signering: sammanfattning och slutsatser av enkät Nyheter Om enkäten Föreningen XBRL Sweden har genomfört en enkätundersökning i syfte att kunna kartlägga och informera om vilka tjänster för elektronisk underskrift som, utifrån valda avgränsningar, är lämpliga att använda för att förse elektroniska dokument med avancerad elektronisk underskrift enligt eIDAS Läs mer

Vad är Standard Business Reporting – SBR

KLICKA NEDAN FÖR ATT SE VIDEO

SE VIDEO

Våra Nyheter

Håll dig uppdaterad på våra senaste nyheter och events

GÅ TILL NYHETER

OM XBRL

EVENT

NYHETER