XBRL Sweden bjuder in till enkät riktad till leverantörer av lösningar för digital signering. Events, Nyheter (For short summary in English, please see below) Föreningen XBRL Sweden genomförde under 2020 en enkät för att kartlägga de tjänster för elektronisk underskrift som erbjuds i Sverige, presenterad här. För att vidare kunna kartlägga och informera om vilka tjänster för Läs mer Anmälan öppen till webbinarium för lansering av nya taxonomier Events Den 23 november 2021 lanserar Bolagsverket uppdaterade taxonomier för K2 och K3. Samtidigt presenterar Statistikmyndigheten SCB uppdaterad taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering (FEK).  Läs mera och anmäl dig här. Läs mer Inspelning från Sustainability Reporting Events, Underlag från event Inspelning från Medlemsevent 3 juni 2021. Tord Andersson, Real Value Added Consulting, återkopplar från pågående initiativ inom XBRL Europé arbetsgrupp ”Sustainability/ESG workinggroup”. Tord ger också en allmän uppdatering av EU:s arbete inom ESG-området, bl a. det nyligen publicerade direktivet avseende ”Corporate Läs mer XBRL Sweden – Svar på Remiss om ”Betrodda Tjänster” Nyheter I augusti avlämnade XBRL Sweden remissvar på utredningen om betrodda tjänsters delbetänkande; Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen, SOU 2021:9 Utredningen fokuserar behov inom offentlig sektor. XBRL Sweden poängterar dock i Läs mer Rapport och öppet brev ”Samverkan i SBR projekt” Nyheter Uppdatering 2021-11-18: XBRL Sweden styrelse har erhållit svar från Infrastrukturdepartementet på vårt brev (nedan), vilket vi upplever som mycket positivt och viktigt. Departementet pekar i sitt svar särskilt på vår skrivning kopplat till vårt exempel på konkret aktivitet där vi Läs mer

Vad är Standard Business Reporting – SBR

KLICKA NEDAN FÖR ATT SE VIDEO

SE VIDEO

Våra Nyheter

Håll dig uppdaterad på våra senaste nyheter och events

GÅ TILL NYHETER

OM XBRL

EVENT

NYHETER