XBRL Sweden – Svar på Remiss om ”Betrodda Tjänster” Nyheter I augusti avlämnade XBRL Sweden remissvar på utredningen om betrodda tjänsters delbetänkande; Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen, SOU 2021:9 Utredningen fokuserar behov inom offentlig sektor. XBRL Sweden poängterar dock i Läs mer Rapport och öppet brev ”Samverkan i SBR projekt” Nyheter I ett brev till Närings- och Infrastrukturdepartementen pekar XBRL Sweden på kommunikation och samverkan mellan offentlig och privat sektor som en nyckel till framgång för en lyckosam digitalisering. Flera myndigheter utvecklar alltmer komplexa samverkande tjänster i digitala ekosystem, såsom inom standardiserad Läs mer Föreningen XBRL Sweden upphandlar ekonomitjänst Nyheter XBRL Sweden söker ny samarbetspartner för utförande av ekonomitjänster. XBRL Sweden är en ideell förening med ett service-AB. Verksamheten drivs utan vinstsyfte. Föreningen är ansluten till den globala organisationen XBRL International www.xbrl.org. och är öppen för alla som vill bli medlemmar Läs mer Bolagsverket lämnar in slutrapport för regeringsuppdrag Uncategorized I slutrapporten rekommenderar Bolagsverket att regeringen fattar beslut om införande om ett obligatorium för digital inlämning av årsredovisningar och att Standard Business Reporting (SBR) etableras i Sverige. Läs mer här: https://bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2021/bolagsverket-lamnar-in-slutrapport-om-digital-ingivning-av-arsredovisningar-1.22017 Läs mer Uppdaterad taxonomi för K2 Events Den 19 maj lanserar Bolagsverket uppdaterad taxonomi för K2. Samtidigt presenterar SCB ny taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering (FEK). Datum: 19 maj 2021 Tid: kl. 9:30–10:45 Plats: Digitalt via Skype Agenda Uppdaterad taxonomi för årsredovisningar baserad på Bokföringsnämndens regelverk K2. Ny taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering (avseende Läs mer

Vad är Standard Business Reporting – SBR

KLICKA NEDAN FÖR ATT SE VIDEO

SE VIDEO

Våra Nyheter

Håll dig uppdaterad på våra senaste nyheter och events

GÅ TILL NYHETER

OM XBRL

EVENT

NYHETER