people sitting rear at the business conference Presentationer från XBRL Höstkonferens 2022-10-04 Events, Nyheter XBRL Höstkonferens genomfördes den 4 oktober 2022 med en späckad och intressant agenda. Bland annat deltog en analytiker från DIGG – Digitaliseringsmyndigheten, som presenterade myndighetens arbete med omvärldsanalys och rapporten som kom i somras ”Digital förvaltning i internationellt perspektiv”. Vidare Läs mer Inbjudan från Bolagsverket: Dialogdag kring uppdraget Standard Business Reporting (SBR) Events Bolagsverket bjuder in till en kostnadsfri heldag för en dialog om hur Sveriges företagare på ett förenklat sätt ska kunna rapportera finansiell information i framtiden. De första tjänsterna är redan på plats, och i höst öppnar Skatteverkets tjänst för Ink2. Som Läs mer XBRL Sommarhälsning och höstkonferens - notera datum! Övrigt Till medlemmar i XBRL Sweden Så här inför semesterperioden vill vi passa på att leverera ett positivt meddelande, nämligen att vi nu återigen i sedvanlig ordning planerar för en medlemskonferens där vi kan träffas fysiskt. Datum är satt till eftermiddagen den Läs mer Svar på Remiss: Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen Nyheter Regeringen beslutade den 12 mars 2020 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag för ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i syfte att höja säkerheten och stärka tilliten när de används i den offentliga Läs mer Inbjudan: Genomgång av projekt för utvärdering av lösningar för digitala underskrifter Events Endast för medlemmar i XBRL Sweden Föreningen XBRL Sweden har genomfört en enkätundersökning i syfte att kunna kartlägga och informera om tjänster för elektronisk underskrift. (Läs mer här på hemsidan). För att gå igenom det arbete som genomförts bjuder vi in Läs mer

Vad är Standard Business Reporting – SBR

KLICKA NEDAN FÖR ATT SE VIDEO

SE VIDEO

Våra Nyheter

Håll dig uppdaterad på våra senaste nyheter och events

GÅ TILL NYHETER

OM XBRL

EVENT

NYHETER