XBRL Sommarhälsning och höstkonferens – notera datum!

Till medlemmar i XBRL Sweden Så här inför semesterperioden vill [...]