Loading...
Event2018-08-30T20:46:00+00:00
1712, 2020

Inspelning från medlemsaktiviteten för genomgång av enkätsvaren finns här

december 17th, 2020|Categories: Events, Underlag från event|

XBRL höll den den 11 november 2020, kl 15-16.30, en genomgång av tidigare utskick enkät på området lösningar för digital signering. Se mer om enkäten här. Denna aktivitet finns nu inspelad och tillgänglig här. Här [...]

2104, 2020

Lanseringsmöte för DIÅR – K3 koncern

april 21st, 2020|Categories: Events|

Den 19 maj lanserar Bolagsverket taxonomi för digital inlämning av årsredovisning – K3 koncern, samt SCB:s taxonomi för Företagens ekonomi (FEK). Datum: Tisdag 19 maj 2020 Tid: kl. 14-16 Plats: Webbsändning Anmälan Använd anmälningsformuläret på bolagsverket.se för att [...]

1402, 2020

XBRL Nordic Conference V

februari 14th, 2020|Categories: Events|

Den 26e mars anordnar XBRL Danmark konferensen "XBRL Nordic V" vilken i år kommer att fokusera på den förestående rapporteringen till ESMA i ESEF-formatet. Mer information finns på XBRL Danmarks hemsida.

OM XBRL

EVENT

NYHETER