Dialogdag 22 maj 2018 i Stockholm. Utvärdering samt framåtblick för digital inlämning av årsredovisning.

Agenda

  • Status för tjänsten som vi öppnade måndag den 26 mars
  • Erfarenheter som Bolagsverket identifierat under etapp 1
  • Utvärdering av det gemensamma arbetet att tillsammans skapa en tjänst för digital inlämning av årsredovisning.
  • Uppdraget att utveckla tjänsten till att omfatta samtliga företagsformer som ska skicka in årsredovisning till Bolagsverket.
  • Status i arbetet med PWD för K3

Tid och plats
Datum: tisdag den 22 maj 2018
Tid: 13–16.
Plats: Hotel C, Vasaplan 4, Stockholm

ANMÄLAN >