Den 1 juni 2022 presenterar Bolagsverket en finalversion av taxonomin för inkomstdeklaration 2 och granskningsversioner av årsredovisning och statistik. Samtidigt berättar de om vad som är på gång i taxonomisamarbetet mellan Bolagsverket, Skatteverket, Bokföringsnämnden, SCB och Finansinspektionen.

Datum: 1 juni 2022
Tid: kl. 9–11
Plats: Digitalt via Skype

Agenda
Finalversioner, 24 maj 2022
Inkomstdeklaration 2 (INK 2)
Engelsk översättning av K2-taxonomin
Publika granskningsversioner, 23 juni 2022
Årsredovisning övriga företagsformer
Företagsekonomisk statistikrapportering, kvartal
Kommande finalversioner 2022
Arbete som pågår hos respektive myndighet

Anmälan görs här via Bolagsverkets hemsida
Sista anmälningsdag och dag för avanmälan är 2022-05-30.