Endast för medlemmar i XBRL Sweden

Föreningen XBRL Sweden har genomfört en enkätundersökning i syfte att kunna kartlägga och informera om tjänster för elektronisk underskrift. (Läs mer här på hemsidan). För att gå igenom det arbete som genomförts bjuder vi in föreningens medlemmar till en digital aktivitet där vi presenterar och svarar på frågor kring enkäten och den utvärdering som genomförts.

Datum: 2 juni 2022
Tid: 15:00-16:00
Plats: Online

Anmäl dig till support@xbrl.se. I bekräftelsen kommer du att få en länk till det digitala mötet.

I det fall du eller dina kollegor har specifika frågeställningar kring projektet, mejla gärna dessa till oss på förhand.

Med vänlig hälsning

Styrelsen