Inspelning från Medlemsevent 3 juni 2021.

  1. Tord Andersson, Real Value Added Consulting, återkopplar från pågående initiativ inom XBRL Europé arbetsgrupp ”Sustainability/ESG workinggroup”. Tord ger också en allmän uppdatering av EU:s arbete inom ESG-området, bl a. det nyligen publicerade direktivet avseende ”Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD).
  2. Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning på Srf konsulterna, uppdaterar kring den standard för hållbarhetsredovisning i små och medelstora företag som håller på att tas fram via Nordic Accountant Federation – NAF.
  3. Karl Magnus Westerberg, CtrlPrint, redogör för rapporten  ”Words & Numbers”. Rapporten ger den en bild över hur 120 hållbarhetsansvariga ser på ESG-rapportering.  Se länk till rapporten nedan.
  4. Tid för frågor, allmän diskussion och en kortare uppdatering kring föreningens agenda för 2021.