Inbjudan till aktivitet kring digital signering av finansiella rapporter, med XBRL Swedens medlemmar samt Digitaliseringsmyndigheten – DIGG .

Digital signering av finansiella rapporter blir alltmera frekvent, inte minst nu i kölvattnet av Corona epidemin.  Ni är som medlem i XBRL Sweden inbjuden till ett seminarium där vi kommer att presentera och diskutera kring detta område. Uppdateringar kommer att ges av XBRL Swedens medlemsorganisationer samt av representanter från Digitaliseringsmyndigheten (DIGG).

Tidpunkt: 29 april, kl 9-10.30

Hur: Aktiviteten kommer att hållas via digital kanal

Anmälan: Inbjudan har gått ut via e-mail. Om du som medlem inte har mottagit en inbjudan, vänligen kontakta Björn Rydberg på e-mail adressen nedan.

Frågor: Via mail till bjorn.rydberg@se.ey.com

Kortfattat om bakgrund och övergripande agenda

Digital signering av finansiella rapporter berör i någon mån samtliga våra medlemmar. Området har betydande komplexitet och löpande diskuteras nu inte minst kring hur resultat från olika applikationer för signering ska värderas, bl a kopplat till de olika tillitsnivåer som finns. Koppling till krav i lagstiftning är här en viktig parameter.

På mötet kommer representanter för olika medlemssektorer inom föreningen, myndigheter och näringsliv, att ge lägesbeskrivningar inkluderande vilka behov man ser avseende bl a samverkan kopplat till uppkomna viktiga frågor avseende digital signering. Vi får också möjlighet via medverkan från DIGG att belysa frågor kopplat till myndighetens ansvar och agenda. OBS att mötet inte är planerat för att ge utrymme för ingående tekniska diskussioner.

Ett par relevanta länkar:

https://www.elegnamnden.se/elegitimering/kvalitetsmarketsvenskelegitimation/omtillitsnivaerforelegitimering.4.4498694515fe27cdbcf101.html

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/regeringen-vill-ha-okad-anvandning-av-e-legitimation-i-tjansten/