Till Medlemmar i XBRL Sweden – Inbjudan till seminarium om “Non Financial Reporting”.

 

**Underlag från aktiviteten kan laddas ned här**: Non-financial reporting – XBRL Sweden – Medlemsaktivtitet

 

Som ett led i våra gemensamma aktiviteter har turen nu kommit till ett seminarium på temat ”Non Financial Reporting” – NFR.

Tidpunkt: 3 juni, kl. 09.00 – 10.00

Hur: Aktiviteten kommer att hållas via digital kanal

Anmälan: Inbjudan har gått ut via e-mail. Om du som medlem inte har mottagit en inbjudan, vänligen kontakta Björn Rydberg på e-mail adressen nedan.

Frågor: Via mail till bjorn.rydberg@se.ey.com

 

Kortfattat om bakgrund och övergripande agenda

Krav från investerare och samhället i stort kopplat till hållbarhetsrapportering av social och miljörelaterad påverkan har ökat väsentligt sedan 2015, efter Parisavtalet och ratificeringen av Agenda 2030. Då flera av hållbarhetsfrågorna är av existentiell betydelse för mänskligheten, främst då klimatfrågan, har hållbarhetsrapportering även kommit att bli ett redskap i omställningen mot ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Det senare har gjort att finanssektorn blivit alltmer fokuserad på hållbarhetsfrågor, dels som en affärsmöjlighet i bl.a. fondförvaltningen och dels i sin riskhantering bl.a. bankers utlåning. Dessa möjligheter och risker i omställningen, har även inneburit att hållbarhetsfrågorna kommit att bli av strategisk betydelse i styrelsearbetet vid sidan om extern rapporteringen.

Av betydelse de närmaste åren blir den nya EU kommissionens ”gröna” plan, där bl.a. taxonomin 1) för vad som är en grön aktivitet förväntas få stor betydelse tillsammans med revideringen av “Non-Financial Reporting Directive” 2) (NFRD). Särskilt revideringen av NFRD under 2020 är av intresse för föreningen, då användning av iXBRL diskuteras i likhet med vad som skett för ESEF.

På seminariet kommer Tord Andersson att ge bakgrund kring begrepp och ”standards”, den aktuella utvecklingen inom området och för hållbar finans i EU. Även möjlig integration av finansiell och icke-finansiella information bortom dagens sk ESG-värderingar 3) kommer att beröras.

 

För styrelsen

Björn Rydberg

Ordförande, XBRL Sweden

 

Några relevanta länkar:

  1. https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/sustainable-finance-teg-final-report-eu-taxonomy_en
  2. https://www.xbrl.org/news/eu-expand-xbrl-reporting-to-include-climate-change-disclosure/
  3. https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.62dd45451715a00666f1d905/1586366181113/pm_2018_15_Finansmarknadens_hallbarhetsvardering_av_foretag.pdf