Underlag från presentationerna

SBR-Film

Konferens välkomna_BjörnR 2017-10-04

XBRL_4okt 2017 io ext v2

Del 1 SIE 2017 XBRL konferens_ver 1

Del 2 Programvaru 2017 XBRL konferens_ver 1

https://prezi.com/gfkhiq7i0-1c/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

FAR_Konferens_ 2017-10-04

InformationsförädlarnaOchSBRfinalVer