Kom och lyssna när företrädare för TaxSam Företag berättar om samarbetet, framtida aktiviteter, nytta och möjligheter med de begreppskataloger (taxonomier) som finns inom olika områden som rör företag, exempelvis finansiell information.

Agenda

  • Vad innebär TaxSam Företag?
  • Status för digital ingivning hos myndigheterna.
  • Kommande aktiviteter inom samarbetet.
  • Lagstiftningsändringar m.m. som påverkar arbetet.
  • Framtidsvision. Nytta och möjligheter.

Tid och plats

Datum: 25 oktober 2023Tid: kl. 8.30–10Plats: Digitalt via Skype

Anmäl dig via länken
https://bolagsverket.se/omoss/samverkan/anmalantillmotettaxsamforetagmotframtiden.5009.htm