Den 19 maj lanserar Bolagsverket uppdaterad taxonomi för K2. Samtidigt presenterar SCB ny taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering (FEK).

Datum: 19 maj 2021

Tid: kl. 9:30–10:45

Plats: Digitalt via Skype

Agenda

  • Uppdaterad taxonomi för årsredovisningar baserad på
    Bokföringsnämndens regelverk K2.
  • Ny taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering (avseende år).
  • Frågestund.

Anmäl dig hos Bolagsverket här: https://bolagsverket.se/om/oss/utveckling-av-digitala-tjanster/digital-ingivning/anmalan-lansering-taxonomier-k2