Den 21 mars 2013 hölls ett XBRL-seminarium på Danska Ambassaden i Stockholm där deltagare från departement, myndigheter och näringsliv fick lyssna till danska erfarenheter av lagkrav på elektronisk ingivning av årsredovisningar. Svenska Bolagsverket presenterade också sin agenda för e-tjänster inkluderande elektroniska årsredovisningar i applikationen ”Lämna Årsredovisning”. Seminariet anordnades av XBRL Danmark och XBRL Sweden med Danska Ambassadören i Stockholm som värd. Tack alla som var där!

Presentationer

XBRL Sweden>

Bolagsverket >

Danska Erhvervsstyrelsen>

Danska Digitaliseringsstyrelsen

Poul Kjær – XBRL Denmark>