Den 26e mars anordnar XBRL Danmark konferensen ”XBRL Nordic V” vilken i år kommer att fokusera på den förestående rapporteringen till ESMA i ESEF-formatet. Mer information finns på XBRL Danmarks hemsida.