Den 12 juni 2013 anordnade XBRL Sweden ett seminarium tillsammans med Svenska Bankföreningen och Finansinspektionen med rubriken ”Preparation for CRD IV and XBRL reporting”.

Inbjudan och presentationer

Inbjudan 12 juni 2103>

XBRL Sweden overview (Björn Rydberg, ordförande XBRL Sweden)>

Andreas Weller from the European Banking Authority>

Karl Hansell and Niclas Wensberg, Finansinspektionen>

Stuart Rowan from software provider CoreFiling>

Poul Kjær, ordförande XBRL Denmark>