XBRL Sweden årsstämma den 24 februari 2022

Medlemmar i föreningen XBRL Sweden hälsas välkomna till årsstämman som äger rum den 24 februari 2022, kl 16.00-18.00. Stämman kommer att genomföras digitalt. Web-länk till mötet distribueras separat inför mötet.

Efter den formella delen av stämman planerar vi i vanlig ordning för en del där vi erbjuder presentationer kring några aktuella ämnen. På årets stämma kommer vi att kunna lyssna till Anders Hultkvist från Skatteverket som kommer att presentera kring vad som händer på momsområdet inom EU. Vidare kommer Thomas Flank, Bolagsverket, att belysa den utveckling som pågår inom SBR (Standard Business Reporting) -uppdraget med, kopplingar till andra initiativ inom staten som exempelvis Ena och NSG.

Anmälan till mötet sker via denna länk. Varje medlemsorganisation får gärna deltaga med flera personer, men anmäl er då separat:

Väl mött!

Styrelsen