I ett färskt beslut från den 21 juli uppdrar regeringen åt Bolagsverket att införa en digital tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar, baserat på standarden XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Uppdraget ska utföras i samarbete med Bokföringsnämnden, Skatteverket och Statistiska Centralbyrån.

Med ovanstående bakgrund bjuder XBRL Sweden, i samarbete med Skatteverket, Bolagsverket, Statistiska Centralbyrån och Finansinspektionen, bjuder in till konferens på temat ”Standard Business Reporting – SBR”. Konferensen kommer att äga rum den 4 oktober 2016, kl. 13-17 (med efterföljande mingel) i EY lokaler på Jakobsbergsgatan 24 i Stockholm.

Under konferensen kommer att fokuseras viktiga aspekter kopplade till samordnad elektronisk finansiell rapportering genom deltagande av nationella och internationella talare som

  • Bolagsverkets generaldirektör Annika Bränström
  • John Turner, CEO XBRL International
  • Frans Hietbrink, Expert på SBR/XBRL på holländska skatteförvaltningen
  • Talare från Näringsdepartementet, Skatteverket och Statiska Centralbyrån

Bolagsverkets generaldirektör Annika Bränström kommer på konferensen redogöra för hur man tar sig an detta nya viktiga regeringsuppdrag. John Turner CEO på XBRL International kommer med en internationell utblick. Från Holländska skatteförvaltningen, Belastingdienst medverkar Frans Hietbrink, expert på den där genomförda SBR/XBRL-rapporteringen.

Övriga presentationer och diskussioner under konferensen kommer att riktas mot genomförandet av ovanstående regeringsuppdrag. Detaljplanering av konferensen pågår och slutlig agenda kommer att presenteras senare. Hela konferensen kommer genomföras på engelska.

Det är kostnadsfritt att delta på denna konferens. Deltagarantalet är begränsat och vi tillämpar ”först till kvarn”. Om du efter anmälan inte kan delta, var vänlig avanmäl dig på e-mail nedan så att någon från reservlistan kan få plats.

Du anmäler dig på följande länk:

http://simplesignup.se/event/80581

Frågor om konferensen kan ställas via info@xbrl.se

Med vänlig hälsning

Björn Rydberg
Ordförande XBRL Sweden

www.xbrl.se
www.xbrl.org