XBRL Sweden, i samarbete med Bolagsverket, Skatteverket, Statistiska Centralbyrån och Bokföringsnämnden, bjuder in till konferens på temat ”Det svenska EKO-systemet för Standard Business Reporting – SBR”. Konferensen kommer att äga rum den 4 oktober 2017, kl 13-17 (med efterföljande mingel) i EY lokaler Jakobsbergsgatan 24, Stockholm.

Det är nu ett år sedan Bolagsverket fick regeringsuppdraget att ta fram en lösning för rapportering av finansiell information med hjälp av XBRL som svensk standard. Den 4 oktober är det även exakt ett år sedan vi arrangerade vår första konferens på temat Standard Business Reporting, då inkluderande ett internationellt tema.

Under årets konferens kommer intressenter från det svenska EKO-systemet kring finansiell rapportering att redogöra för sin del i rapporteringskedjan, från företagets redovisning via inlämningen till Bolagsverket och andra myndigheter och vidare till återanvändning av inlämnad information, d.v.s. svensk SBR – Standard Business Reporting.

Planering pågår och detaljerad agenda kommer att presenteras senare. Språk för konferensen kommer att vara svenska. Vi ser fram emot att få se dig som deltagare den 4 oktober.

Anmäl dig på länken nedan:

https://simplesignup.se/event/98441

Frågor om konferensen kan ställas till info@xbrl.se

Med vänlig hälsning

Björn Rydberg

Ordförande XBRL Sweden