XBRL Sweden bjuder in till konferensdag på temat Rapportering till ESMA i ”European Single Eletronic Format” samt ”Standard Business Reporting – SBR”

I likhet med de föregående två åren kommer vår årliga konferens att äga rum den 4 oktober i Stockholm.

Vi planerar i år för ett förmiddags- och ett eftermiddagspass med två olika teman och delvis olika målgrupper.

  • Förmiddagen kommer att fokusera på den elektroniska ingivningen av finansiella rapporter till ESMA som blir obligatorisk för noterade bolag inom EU från 2020. Vi kommer att ha relevanta aktörer på plats kopplade till vårt internationella nätverk och ESMA för presentationer och diskussioner. Passet kommer att hållas på engelska. https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format
  • Eftermiddagen kommer att innehålla talare och ämnen kopplat till vårt svenska initiativ för SBR där talare från myndigheter och näringsliv kopplade till vårt svenska EKO-systemet för finansiell rapportering kommer att deltaga. Vi planerar i år särskilt att fokusera bl a initiativet ”Nordic Smart Government”. https://nordicsmartgovernment.org

Anmälan kan göras via länkar nedan.

Förmiddag och lunch: https://simplesignup.se/event/135667-konferens-rapportering-till-esma-i-european-single-electronic-format

Eftermiddag och mingel: https://simplesignup.se/event/135669-konferensen-standard-business-reporting-sbr

Vi ser fram emot att få se dig som deltagare den 4 oktober.

Frågor kan ställas till mailadress info@xbrl.se