Vår årsstämma går av stapeln den 22 februari 2018 kl.13.00 – ca. kl.18.30 i EY lokaler, Jakobsbergsgatan 24 i Stockholm. Nytt för i år är att vi utökar programmet kring denna. (Stadgeenlig kallelse med dokumentation kommer skickas ut till medlemmarna senare)

Med XBRL som svensk standard för elektronisk finansiell rapportering och ökat fokus på SBR, Standard Business Reporting har nyfikenheten på hur man gjort i Danmark ökat. Vi har därför på begäran utökat tiden vid vår årsstämma med ett danskt SBR-tema.

Medverkar gör Niels-Peter Rønmos från Erhvervsstyrelsen. Vi kommer också ha representation från danska programvaru- respektive redovisningsbranschen för utbyte av erfarenheter från ingivning av elektroniska årsredovisningar. Det kommer vara öppet för frågor och diskussioner.

Läs mer här >