För tredje året i rad höll XBRL Sweden konferens på torsdagen den 4 oktober (kanelbullens dag).

Förmiddagspasset fokuserade på digital finansiell rapportering till ESMA, och European Single Electronic Format (ESEF). Eftermiddagens fokus låg på svensk Standard Business Reporting (SBR) och Nordic Smart Government.

Björn Rydberg, ordförande för XBRL Sweden, inledde torsdagens konferens med att hälsa alla välkomna. Björn välkomnade då också Skatteverket, Statistiska Centralbyrån och Bolagsverket som nya medlemmar i föreningen.

Efter inledningen från XBRL Swedens ordförande fick vi lyssna till Anna Sciortino från ESMA som talade om ESEF, följt av Karl Hansell som gav relaterad information från Finansinspektionen. Vi kunde också ta del av mycket värdefulla erfarenheter från företagen Ericsson och UPM (Finland) av att anpassa sin finansiella rapportering till digital rapportering med XBRL som informationsbärare.

Efter lunch fokuserades svenska och nordiska initiativ kopplat till Standard Business Reporting. Passet inleddes med fokus på Bolagsverkets nya e-tjänst för digitala årsredovisningar via presentationer och demonstrationer av Bolagsverket och Björn Lundén Information. En panel bestående av representanter från XBRL Sweden medlemmarna FAR, Srf konsulterna och Bisnode fanns även på plats för att svara på frågor och ge sin syn på första tiden med Bolagsverkets tjänst. Efter att sedan Statistiska Centralbyrån och Skatteverket  informerat om sina respektive initiativ kopplat till digitala informationskedjor höll Annika Stenberg, Generaldirektör för Bolagsverket, ett anförande kring Nordic Smart Government. Dagen rundades av med en sammanfattning av information från förmiddagens pass kopplat till ESEF.

Totalt ett drygt hundratal personer infann sig hos Ernst & Young för att deltaga på konferensen, och många medverkade aktivt i diskussioner, såväl under frågestunderna som under pauser och efterföljande mingel.

XBRL Sweden vill tacka alla de som deltog och ser fram emot att fortsatt arbeta aktivt för att stödja en utveckling i linje med konceptet ”Standard Business Reporting” (SBR) i Sverige med stöd av XBRL.

Nedan återfinns samtliga presentationer från konferensen för nedladdning.

Underlag från förmiddagen (ESMA)

Förmiddag – XBRL, Introduktion

Förmiddag – ESMA, ESEF

Förmiddag – Finansinspektionen, Digital årsrapportering

Förmiddag – UPM, Digital rapportering med XBRL

Förmiddag – Ericsson, Digital rapportering med XBRL

Underlag från eftermiddagen (SBR)

Eftermiddag – XBRL, Introduktion

Eftermiddag – Bolagsverkets erfarenheter

Eftermiddag – SCB, Digitala årsredovisningar

Eftermiddag – Skatteverket, Digitaliserade informationskedjor

Eftermiddag – SBR och Nordic Smart Government