Den 21 februari hölls årsstämma i XBRL Sweden i Deloittes lokaler i Stockholm. Stämman var välbesökt och förutom en mera formell stämmoagenda kunde vi välkomna Daniel Antonsson från Digitaliseringsmyndigheten – DIGG för en mycket uppskattad och intressant presentation. Bilder från presentationen återfinns här.

Vid stämman skickade vi, så att alla kunde ta del, även in årsredovisningen för XBRL Sweden AB till Bolagsverket i den digitala tjänsten. Smidigt tycker vi och tekniken fungerade perfekt. Kvittens på att allt är klart för det här räkenskapsåret landade också in i realtid.

 

Tack alla som var med på stämman och styrelsen ser nu fram emot ett nytt spännande verksamhetsår.