I tabellerna nedan presenteras de taxonomier som tagits fram inom ramen för föreningen XBRL Sweden. Tabellerna ger en översiktlig bild över dess syfte, version, aktuell status, samt huruvida taxonomin stöds av Bolagsverkets e-tjänst för elektronisk ingivning av årsredovisningshandlingar. För närvarande stöds inte taxonomierna av Bolagsverkets e-tjänst som har varit stängd sedan 2012.

En generell regel är att alltid använda den senaste versionen av respektive taxonomi.

Taxonomi för årsredovisning i mindre aktiebolag (K2)
Syfte: Taxonomin representerar en årsredovisning som är upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1), även kallat K2.

Taxonomi Kommentar Version Status Stöds av
Bolagsverkets
e-tjänst
Taxonomi för årsredovisning i
mindre aktiebolag (K2)
Första version av K2-taxonomin. Baseras på det befintliga taxonomiramverket. Utgångspunkt att återanvända så många gemensamma begrepp  som möjligt från tidigare taxonomier. Innehåller ca 790 begrepp. 2009-09-01 Final Nej

Taxonomi för årsredovisning för aktiebolag enligt årsredovisningslagen
Syfte: Taxonomin representerar en årsredovisning för privata aktiebolag som är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554).

Taxonomi Kommentar Version Status Stöds av
Bolagsverkets
e-tjänst
Taxonomi för årsredovisning för aktiebolag enligt årsredovisningslagen Tredje versionen av taxonomin. Tekniska och innehållsmässiga förbättringar. Kvalitetssäkring av bl a elementnamn och referenser, införande av stöd för underskrifter. Innehåller ca 1250 begrepp. 2008-09-30 Final Nej
Taxonomi för årsredovisning för aktiebolag enligt årsredovisningslagen.
(Finns kvar som referens)
Andra versionen av taxonomin. Stor teknisk uppdatering genom modularisering för större flexibilitet.
Innehållsmässig uppdatering samt utökning. Innehåller ca 1200 begrepp.
2007-05-25 Final Nej
Taxonomi för årsredovisning för aktiebolag enligt årsredovisningslagen. Arkiverad taxonomi.
(Finns kvar som referens)
Första publika versionen av taxonomin för årsredovisning för privata aktiebolag som är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). Komplett årsredovisning inkl. noter. Innehåller 990 begrepp. 2006-05-25 Final Nej

Taxonomi för revisionsberättelse för aktiebolag
Syfte: Taxonomin som representerar en revisionsberättelse, upprättad i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och revisionsstandard i Sverige, RS 709.

Taxonomi Kommentar Version Status Stöds av
Bolagsverkets
e-tjänst
Taxonomi för revisionsberättelse
för aktiebolag
Tredje versionen av taxonomin. Kvalitetssäkring och införande av stöd för namnunderskrifter, byråvald revisor och namn på revisionsbyrå. Innehåller 24 begrepp. 2008-09-30 Final Nej
Taxonomi för revisionsberättelse för aktiebolag
(Arkiverad taxonomi. Finns kvar som referens)
Andra versionen av taxonomin. Baserad på det nya modulära taxonomiramverket. Kvalitetssäkring och förbättringar i samarbete med FAR. Innehåller 16 begrepp. 2007-05-25 Final Nej
Taxonomi för revisionsberättelse för aktiebolag
(Arkiverad taxonomi. Finns kvar som referens)
Första versionen av taxonomin för revisionsberättelse, upprättad i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och revisionsstandard i Sverige, RS 709. Innehåller 17 begrepp. 2006-05-25 Final Nej