Om medlemskap

Några skäl för medlemskap i XBRL Sweden:

 • Som organisation eller akademiker vill ni stödja och medverka i utvecklingen i Sverige av Standardiserad Företagsrapportering (SBR – Standard Business Reporting)
 • Ni vill få tillgång till nationella och internationella nätverk kopplade till XBRL och SBR.
 • Ni vill få möjlighet till att deltaga i föreningens aktiviteter.
 • Ni vill få tillgång till kompetens avseende XBRL och SBR i allmänhet.
 • Ni vill tidigt nå gamla/nya kunder med effektivisering genom införande av SBR och XBRL.

Och, så här exemplifierar en av våra medlemmar anledningen till medlemskap:

 • Möjliggör att få information utanför den svenska marknaden exempelvis genom internationella konferenser (Norden, Europa och World Wilde).
 • Möjlighet att samforma och samarbeta, dels inom sin egen bransch och dels branscher och myndigheter emellan.
 • Ger oss möjlighet att synliggöra vårt ”kugghjul” inom det finansiella ekosystemet. Kravställa, driva, informera osv.
 • Ger oss andra aktörers perspektiv på hur man ser på data/finansiell information. Vad som är viktigt, krångligt, avgörande, svårt, lätt osv, och även varför man tycker så.
 • Föreningen erbjuder en 360 graders vy på informationselement, behov, synsätt, regelverk mm.
 • En ”enkel” ingång till omvärldsbevakning av SBR och XBRL.
 • Nätverk till näringslivet i stort. Möjlighet att hitta rätt kontakter för att driva, förädla, förfina våra processer.

Bli Medlem

Vägledning Medlemsavgifter

Fastställd vid föreningen XBRL Swedens stämma den 22 februari 2018. Vägledningen gäller inte retroaktivt.

Medlemsansökan

Stadgar