Loading...
Nyheter2023-09-13T07:04:45+00:00
2806, 2024

Skrivelse till Infrastrukturdepartementet

juni 28th, 2024|Categories: Nyheter|

XBRL Sweden har ett antal fokusområden som vi engagerar oss i för att bidra till att en förflyttning sker för ökad grad av ändamålsenlig digitalisering. Ett sådant fokusområde är digital signering där vi under ett [...]

2312, 2023

God Jul och Gott Nytt År!

december 23rd, 2023|Categories: Nyheter|

Tack för ert engagemang med värdefulla och inspirerande samtal och inte minst tack för ert deltagande i aktiviteter under det gångna året! Vi vill vi också påminna våra medlemmar om att boka in datumet för [...]

410, 2023

Presentationer från höstkonferensen 4 oktober.

oktober 4th, 2023|Categories: Nyheter|

Tack alla XBRL Sweden medlemmar som deltog på vår årliga höstkonferens på självaste Kanelbullensdag. Vi har fantastiska företag och organisationer som medlemmar och engagemanget för att förenkla och skapa värde genom digitalisering är genuint på [...]

1509, 2023

En SBR satsning som levererat resultat

september 15th, 2023|Categories: Nyheter, Uncategorized|

Genomförande av standardiserade, normaliserade och harmoniserade datainsamlingar är grundbultarna i Standard Business Reporting (SBR). En fokuserad och långsiktig implementering av SBR minskar den administrativa bördan och förbättrar effektiviteten. XBRL International, har publicerat en fallstudie om [...]

1205, 2023

Digital ingivning av årsredovisningar

maj 12th, 2023|Categories: Nyheter|

Den 12 maj 2023 lämnade XBRL Sweden in ett remissvar på promemorian "Digital ingivning av årsredovisningar" till Regeringskansliet. Av vårt sammanfattande svar framgår att föreningen; XBRL Sweden ser positivt till förslaget att digital ingivning av [...]

2802, 2023

Lanseringsmöte 7 mars 2023

februari 28th, 2023|Categories: Uncategorized|

Lansering av taxonomier m.m. Den 7 mars presenterar Bolagsverket finalversionen av bland annat företagsekonomisk statistikrapportering. Samtidigt berättar vi om vad som är på gång i taxonomisamarbetet mellan Bolagsverket, Skatteverket, Bokföringsnämnden, SCB och Finansinspektionen. Anmälan Så [...]

2312, 2022

God Jul och Gott Nytt År!

december 23rd, 2022|Categories: Uncategorized|

  Tack för engagemang med värdefulla och inspirerande samtal och deltagande i aktiviteter under det gångna året! Till alla medlemmar, boka in vår årsstämma som går av stapeln den 23 februari, 2023. Det blir ett [...]

1609, 2021

XBRL Sweden – Svar på Remiss om ”Betrodda Tjänster”

september 16th, 2021|Categories: Nyheter|

I augusti avlämnade XBRL Sweden remissvar på utredningen om betrodda tjänsters delbetänkande; Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen, SOU 2021:9 Utredningen fokuserar behov inom offentlig [...]

609, 2021

Rapport och öppet brev ”Samverkan i SBR projekt”

september 6th, 2021|Categories: Nyheter|

Uppdatering 2021-11-18: XBRL Sweden styrelse har erhållit svar från Infrastrukturdepartementet på vårt brev (nedan), vilket vi upplever som mycket positivt och viktigt. Departementet pekar i sitt svar särskilt på vår skrivning kopplat till vårt exempel [...]

1105, 2021

Föreningen XBRL Sweden upphandlar ekonomitjänst

maj 11th, 2021|Categories: Nyheter|

XBRL Sweden söker ny samarbetspartner för utförande av ekonomitjänster. XBRL Sweden är en ideell förening med ett service-AB. Verksamheten drivs utan vinstsyfte. Föreningen är ansluten till den globala organisationen XBRL International www.xbrl.org. och är öppen för [...]

1904, 2021

Bolagsverket lämnar in slutrapport för regeringsuppdrag

april 19th, 2021|Categories: Uncategorized|

I slutrapporten rekommenderar Bolagsverket att regeringen fattar beslut om införande om ett obligatorium för digital inlämning av årsredovisningar och att Standard Business Reporting (SBR) etableras i Sverige. Läs mer här: https://bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2021/bolagsverket-lamnar-in-slutrapport-om-digital-ingivning-av-arsredovisningar-1.22017

2112, 2020

God jul och Gott Nytt ÅR!

december 21st, 2020|Categories: Nyheter|

Styrelsen för XBRL Sweden ber att få önska alla medlemmar, samt alla övriga intresserade av ”Standard Business Reporting - SBR” en riktigt god jul! Så här inför julhelgen kan det vara på sin plats att [...]

804, 2020

Inlämning av digitala årsredovisningar och revisionsberättelser ökar

april 8th, 2020|Categories: Nyheter|

Vi ser en tydlig trend att inlämning av digitala årsredovisningar och revisionsberättelser till Bolagsverket ökar, där andelen digitalt inlämnade börjar närma sig 20%. Potentialen för effektivisering och hantering av processer digitalt, på distans, ökar markant [...]

403, 2020

XBRLs årsstämma 2020

mars 4th, 2020|Categories: Underlag från event|

Tack alla medlemmar som deltog i vår årsstämma den 20 februari! Här kan du ta del av presentationer från mötet. BAS Presentation XBRL Sweden Presentation

1402, 2020

Rapport: Trends in digital reporting

februari 14th, 2020|Categories: Nyheter|

Deloitte släppte nyligen tillsammans med Svenskt Näringsliv rapporten Trends in digital reporting – future developments of information transfer between businessess and governments. Rapporten finns att ladda ner här: Ladda ned.

1402, 2020

Medlemsinlägg: Full digitalisering av SME-företag

februari 14th, 2020|Categories: Nyheter|

Erik Mjöberg (AB XML Sweden) och Bengt Owe Palmgren (Företagarna) har nyligen skrivit ett inlägg som belyser förutsättningar för en maskinläsbar kontoplan i Sverige. Finns att ladda ner här: DigitalaSME

2911, 2019

Presentationsunderlag från Medlemsaktivitet

november 29th, 2019|Categories: Underlag från event|

Den 7 November gick XBRL Sweden medlemsaktivitet av stapeln. Medlemmar representerade ett 30-tal organisationer bidrog gemensamt till mycket bra frågor och diskussioner där den röda tråden utgjordes av SBR, Standard Business Reporting. Bränsle till dessa [...]

110, 2019

XBRL Swedens Medlemsenkät

oktober 1st, 2019|Categories: Nyheter|

Medlemsenkät – Sammanfattning av svar En enkät har under sommaren skickats ut till samtliga medlemmar i XBRL Sweden. Svarsfrekvensen blev god, ca 70% av våra medlemsorganisationer har svarat, och nedan har vi kortfattat sammanfattat de [...]

1704, 2019

Standard Business Reporting – Artikel

april 17th, 2019|Categories: Nyheter|

Lage Wikstrand som representerar SIE-gruppen i XBRL föreningen har skrivit en artikel kring hur SBR kan förbättra flödet av ekonomisk data och vad implementeringen av SBR kan innebära för digitaliseringen i Sverige. Finns att läsa [...]

1803, 2019

Portal för löpande uppdateringar kopplat till ESMA/ESEF

mars 18th, 2019|Categories: Nyheter|

XBRL Europé har i samarbete med ESMA (European Securities and Markets Authority) satt upp en portal för presentationer ”webinars” för löpande information kring förestående implementering av ESEF – European Single Electronic Format. Detta möjliggör för [...]

2012, 2018

Europakommissionen godkänner RTS med iXBRL som bas

december 20th, 2018|Categories: Nyheter|

Den 17 december fattades beslut i Europakommissionen om att godkänna den RTS – Regulatory Technical Standard som ska ligga till grund för rapportering av årsredovisningsdata till ESMA från 2020 (från start koncernredovisningen, resultat- och balansräkning, [...]

812, 2018

Myndighetssamverkan inom norden

december 8th, 2018|Categories: Nyheter|

Under november månad bjöd Nordic Smart Government in till dialogdagar i Göteborg och Stockholm. Filmer från dialogdagen i Stockholm finns att se här.  Srf Konsulterna var även på plats under dialogdagen i Stockholm, läs deras artikel i [...]

2510, 2018

OECDs rapporter om digitalisering i Sverige

oktober 25th, 2018|Categories: Nyheter|

OECD publicerade under 2018 två rapporter som beskriver hur väl Sverige placerat sig, från ett internationellt perspektiv, vad gäller utnyttjandet av digitala teknologier. Rapporten Going Digital in Sweden redogör för trenderna vad gäller användandet av teknologier av [...]

2210, 2018

XBRL Sweden välkomnar nya medlemmar

oktober 22nd, 2018|Categories: Nyheter|

XBRL Sweden har under sommaren och början av hösten kunnat välkomna tre nya medlemmar i föreningen; Skatteverket, Statistiska Centralbyrån och det finska bolaget KFM-systems Oy. Detta innebär att XBRL föreningen nu har över 30 medlemmar [...]

1810, 2018

XBRL Sweden mötte Digitaliseringsmyndigheten

oktober 18th, 2018|Categories: Uncategorized|

Den 11 september var XBRL Swedens styrelsemöte hos Bolagsverket i Sundsvall. Dagen innehöll även ett möte med Sveriges nyaste myndighet - Digitaliseringsmyndigheten, DIGG https://www.digg.se/ - en knapp vecka efter att myndigheten officiellt öppnat sina dörrar. Digitaliseringsmyndigheten ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen [...]

408, 2018

Första steget mot ett digitalt ekosystem

augusti 4th, 2018|Categories: Nyheter|

Första steget mot ett digitalt ekosystem Den 15 maj möttes de nordiska näringsministrarna i Stockholm. Där presenterade Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg visionen om ett framtida nordiskt ekosystem för ekonomisk- och finansiell data – Nordic Smart [...]

508, 2017

Välkommen till taxonomier.se

augusti 5th, 2017|Categories: Nyheter|

På webbplatsen taxonomier.se publiceras de taxonomier som tagits fram inom ramen för Bolagsverkets regeringsuppdrag ”Uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.” (Diarienummer: N2016/04957/SUN). För närvarande finns information och taxonomierna [...]

302, 2016

XBRL blir standard i EU

februari 3rd, 2016|Categories: Nyheter|

"Nu ökar sannolikheten att XBRL blir framtidens standard för ingivning av elektronisk information, säger Björn Rydberg, ordförande i XBRL Sweden." Läs hela artikeln här> Läs även mer här>  

2708, 2015

En milstolpe för XBRL

augusti 27th, 2015|Categories: Nyheter|

Nu är standarden på plats – nästa steg är att börja bygga applikationer. Det säger Björn Rydberg, ordförande i XBRL Sweden. Läs mer här>  

811, 2014

Netherlands SBR

november 8th, 2014|Categories: Nyheter|

The Netherlands SBR Program has published the first beta version (9.0.b.1) of the 2015 SBR Taxonomy. Läs mer

2806, 2024

Skrivelse till Infrastrukturdepartementet

juni 28th, 2024|Categories: Nyheter|

XBRL Sweden har ett antal fokusområden som vi engagerar oss i för att bidra till att en förflyttning sker för ökad grad av ändamålsenlig digitalisering. Ett sådant fokusområde är digital signering där vi under ett [...]

2312, 2023

God Jul och Gott Nytt År!

december 23rd, 2023|Categories: Nyheter|

Tack för ert engagemang med värdefulla och inspirerande samtal och inte minst tack för ert deltagande i aktiviteter under det gångna året! Vi vill vi också påminna våra medlemmar om att boka in datumet för [...]

410, 2023

Presentationer från höstkonferensen 4 oktober.

oktober 4th, 2023|Categories: Nyheter|

Tack alla XBRL Sweden medlemmar som deltog på vår årliga höstkonferens på självaste Kanelbullensdag. Vi har fantastiska företag och organisationer som medlemmar och engagemanget för att förenkla och skapa värde genom digitalisering är genuint på [...]

1509, 2023

En SBR satsning som levererat resultat

september 15th, 2023|Categories: Nyheter, Uncategorized|

Genomförande av standardiserade, normaliserade och harmoniserade datainsamlingar är grundbultarna i Standard Business Reporting (SBR). En fokuserad och långsiktig implementering av SBR minskar den administrativa bördan och förbättrar effektiviteten. XBRL International, har publicerat en fallstudie om [...]

1205, 2023

Digital ingivning av årsredovisningar

maj 12th, 2023|Categories: Nyheter|

Den 12 maj 2023 lämnade XBRL Sweden in ett remissvar på promemorian "Digital ingivning av årsredovisningar" till Regeringskansliet. Av vårt sammanfattande svar framgår att föreningen; XBRL Sweden ser positivt till förslaget att digital ingivning av [...]

2802, 2023

Lanseringsmöte 7 mars 2023

februari 28th, 2023|Categories: Uncategorized|

Lansering av taxonomier m.m. Den 7 mars presenterar Bolagsverket finalversionen av bland annat företagsekonomisk statistikrapportering. Samtidigt berättar vi om vad som är på gång i taxonomisamarbetet mellan Bolagsverket, Skatteverket, Bokföringsnämnden, SCB och Finansinspektionen. Anmälan Så [...]

2312, 2022

God Jul och Gott Nytt År!

december 23rd, 2022|Categories: Uncategorized|

  Tack för engagemang med värdefulla och inspirerande samtal och deltagande i aktiviteter under det gångna året! Till alla medlemmar, boka in vår årsstämma som går av stapeln den 23 februari, 2023. Det blir ett [...]

1609, 2021

XBRL Sweden – Svar på Remiss om ”Betrodda Tjänster”

september 16th, 2021|Categories: Nyheter|

I augusti avlämnade XBRL Sweden remissvar på utredningen om betrodda tjänsters delbetänkande; Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen, SOU 2021:9 Utredningen fokuserar behov inom offentlig [...]

609, 2021

Rapport och öppet brev ”Samverkan i SBR projekt”

september 6th, 2021|Categories: Nyheter|

Uppdatering 2021-11-18: XBRL Sweden styrelse har erhållit svar från Infrastrukturdepartementet på vårt brev (nedan), vilket vi upplever som mycket positivt och viktigt. Departementet pekar i sitt svar särskilt på vår skrivning kopplat till vårt exempel [...]

1105, 2021

Föreningen XBRL Sweden upphandlar ekonomitjänst

maj 11th, 2021|Categories: Nyheter|

XBRL Sweden söker ny samarbetspartner för utförande av ekonomitjänster. XBRL Sweden är en ideell förening med ett service-AB. Verksamheten drivs utan vinstsyfte. Föreningen är ansluten till den globala organisationen XBRL International www.xbrl.org. och är öppen för [...]

1904, 2021

Bolagsverket lämnar in slutrapport för regeringsuppdrag

april 19th, 2021|Categories: Uncategorized|

I slutrapporten rekommenderar Bolagsverket att regeringen fattar beslut om införande om ett obligatorium för digital inlämning av årsredovisningar och att Standard Business Reporting (SBR) etableras i Sverige. Läs mer här: https://bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2021/bolagsverket-lamnar-in-slutrapport-om-digital-ingivning-av-arsredovisningar-1.22017

2112, 2020

God jul och Gott Nytt ÅR!

december 21st, 2020|Categories: Nyheter|

Styrelsen för XBRL Sweden ber att få önska alla medlemmar, samt alla övriga intresserade av ”Standard Business Reporting - SBR” en riktigt god jul! Så här inför julhelgen kan det vara på sin plats att [...]

804, 2020

Inlämning av digitala årsredovisningar och revisionsberättelser ökar

april 8th, 2020|Categories: Nyheter|

Vi ser en tydlig trend att inlämning av digitala årsredovisningar och revisionsberättelser till Bolagsverket ökar, där andelen digitalt inlämnade börjar närma sig 20%. Potentialen för effektivisering och hantering av processer digitalt, på distans, ökar markant [...]

403, 2020

XBRLs årsstämma 2020

mars 4th, 2020|Categories: Underlag från event|

Tack alla medlemmar som deltog i vår årsstämma den 20 februari! Här kan du ta del av presentationer från mötet. BAS Presentation XBRL Sweden Presentation

1402, 2020

Rapport: Trends in digital reporting

februari 14th, 2020|Categories: Nyheter|

Deloitte släppte nyligen tillsammans med Svenskt Näringsliv rapporten Trends in digital reporting – future developments of information transfer between businessess and governments. Rapporten finns att ladda ner här: Ladda ned.

1402, 2020

Medlemsinlägg: Full digitalisering av SME-företag

februari 14th, 2020|Categories: Nyheter|

Erik Mjöberg (AB XML Sweden) och Bengt Owe Palmgren (Företagarna) har nyligen skrivit ett inlägg som belyser förutsättningar för en maskinläsbar kontoplan i Sverige. Finns att ladda ner här: DigitalaSME

2911, 2019

Presentationsunderlag från Medlemsaktivitet

november 29th, 2019|Categories: Underlag från event|

Den 7 November gick XBRL Sweden medlemsaktivitet av stapeln. Medlemmar representerade ett 30-tal organisationer bidrog gemensamt till mycket bra frågor och diskussioner där den röda tråden utgjordes av SBR, Standard Business Reporting. Bränsle till dessa [...]

110, 2019

XBRL Swedens Medlemsenkät

oktober 1st, 2019|Categories: Nyheter|

Medlemsenkät – Sammanfattning av svar En enkät har under sommaren skickats ut till samtliga medlemmar i XBRL Sweden. Svarsfrekvensen blev god, ca 70% av våra medlemsorganisationer har svarat, och nedan har vi kortfattat sammanfattat de [...]

1704, 2019

Standard Business Reporting – Artikel

april 17th, 2019|Categories: Nyheter|

Lage Wikstrand som representerar SIE-gruppen i XBRL föreningen har skrivit en artikel kring hur SBR kan förbättra flödet av ekonomisk data och vad implementeringen av SBR kan innebära för digitaliseringen i Sverige. Finns att läsa [...]

1803, 2019

Portal för löpande uppdateringar kopplat till ESMA/ESEF

mars 18th, 2019|Categories: Nyheter|

XBRL Europé har i samarbete med ESMA (European Securities and Markets Authority) satt upp en portal för presentationer ”webinars” för löpande information kring förestående implementering av ESEF – European Single Electronic Format. Detta möjliggör för [...]

2012, 2018

Europakommissionen godkänner RTS med iXBRL som bas

december 20th, 2018|Categories: Nyheter|

Den 17 december fattades beslut i Europakommissionen om att godkänna den RTS – Regulatory Technical Standard som ska ligga till grund för rapportering av årsredovisningsdata till ESMA från 2020 (från start koncernredovisningen, resultat- och balansräkning, [...]

812, 2018

Myndighetssamverkan inom norden

december 8th, 2018|Categories: Nyheter|

Under november månad bjöd Nordic Smart Government in till dialogdagar i Göteborg och Stockholm. Filmer från dialogdagen i Stockholm finns att se här.  Srf Konsulterna var även på plats under dialogdagen i Stockholm, läs deras artikel i [...]

2510, 2018

OECDs rapporter om digitalisering i Sverige

oktober 25th, 2018|Categories: Nyheter|

OECD publicerade under 2018 två rapporter som beskriver hur väl Sverige placerat sig, från ett internationellt perspektiv, vad gäller utnyttjandet av digitala teknologier. Rapporten Going Digital in Sweden redogör för trenderna vad gäller användandet av teknologier av [...]

2210, 2018

XBRL Sweden välkomnar nya medlemmar

oktober 22nd, 2018|Categories: Nyheter|

XBRL Sweden har under sommaren och början av hösten kunnat välkomna tre nya medlemmar i föreningen; Skatteverket, Statistiska Centralbyrån och det finska bolaget KFM-systems Oy. Detta innebär att XBRL föreningen nu har över 30 medlemmar [...]

1810, 2018

XBRL Sweden mötte Digitaliseringsmyndigheten

oktober 18th, 2018|Categories: Uncategorized|

Den 11 september var XBRL Swedens styrelsemöte hos Bolagsverket i Sundsvall. Dagen innehöll även ett möte med Sveriges nyaste myndighet - Digitaliseringsmyndigheten, DIGG https://www.digg.se/ - en knapp vecka efter att myndigheten officiellt öppnat sina dörrar. Digitaliseringsmyndigheten ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen [...]

408, 2018

Första steget mot ett digitalt ekosystem

augusti 4th, 2018|Categories: Nyheter|

Första steget mot ett digitalt ekosystem Den 15 maj möttes de nordiska näringsministrarna i Stockholm. Där presenterade Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg visionen om ett framtida nordiskt ekosystem för ekonomisk- och finansiell data – Nordic Smart [...]

508, 2017

Välkommen till taxonomier.se

augusti 5th, 2017|Categories: Nyheter|

På webbplatsen taxonomier.se publiceras de taxonomier som tagits fram inom ramen för Bolagsverkets regeringsuppdrag ”Uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.” (Diarienummer: N2016/04957/SUN). För närvarande finns information och taxonomierna [...]

302, 2016

XBRL blir standard i EU

februari 3rd, 2016|Categories: Nyheter|

"Nu ökar sannolikheten att XBRL blir framtidens standard för ingivning av elektronisk information, säger Björn Rydberg, ordförande i XBRL Sweden." Läs hela artikeln här> Läs även mer här>  

2708, 2015

En milstolpe för XBRL

augusti 27th, 2015|Categories: Nyheter|

Nu är standarden på plats – nästa steg är att börja bygga applikationer. Det säger Björn Rydberg, ordförande i XBRL Sweden. Läs mer här>  

811, 2014

Netherlands SBR

november 8th, 2014|Categories: Nyheter|

The Netherlands SBR Program has published the first beta version (9.0.b.1) of the 2015 SBR Taxonomy. Läs mer

OM XBRL

EVENT

NYHETER