Kom och lyssna när TaxSam Företag presenterar publika granskningsversioner (PWD-versioner)
av taxonomier för årsredovisning (K2) och inkomstdeklarationer samt berättar om granskningsperioden och kommande aktiviteter.

Mer information och anmälan hittar du här.

Datum, tid och plats

Datum: 24 april 2024
Tid: kl. 9–10.30
Plats: Digitalt via Skype

Agenda

 • Publika granskningsversioner (PWD) av taxonomier
  • Årsredovisning (K2) för
   • Ekonomiska föreningar (exklusive bostadsrättsföreningar)
   • Handelsbolag/kommanditbolag
   • Filialer till utländska företag
   • Aktiebolag.
  • Inkomstdeklarationer:
   • INK3 (ideella föreningar och stiftelser med flera)
   • INK4 (handelsbolag/kommanditbolag)
   • INK2 (aktiebolag och ekonomiska föreningar med flera)
   • Bilaga N3B.
 • Kommande aktiviteter under 2024.
 • Omvärldsfaktorer som påverkar.
 • Arbete som pågår inom SBR.