Bokföringsnämnden, Bolagsverket, SCB, Skatteverket och Tillväxtverket har i samverkansuppdraget Standard Business Reporting (SBR) bedrivit två förstudier under kvartal ett 2024.
Den 26 mars håller de en presentation av förstudierna och bjuder in till dialog.

Anmälan och mer information hittar du på den här sidan.