Vi ser fram emot att träffa alla medlemmar fysiskt för att tillsammans ta del av och diskutera viktiga framsteg och möjliggörare för att skapa effektiva informationsflöden. 

Standardiserad företagsrapportering (SBR) är ingen revolution utan en evolution av många digitaliseringsprojekt för att åstadkomma en sammanhängande  informationskedja med kvalitativ och tillgänglig företagsinformation. Samverkan mellan näringsliv och myndigheter är framgångsreceptet. XBRL föreningen har en unik position att bidra till denna evolution och samverkan och vi avser att med oförminskad fokus fortsätta med det – tillsammans. Vi kommer att träffas eftermiddagen den 4 oktober 2023 i PwC’s lokaler i Stockholm och det kommer att bjudas på insikter, diskussioner och mingel med tilltugg och dryck.

När: Den 4 oktober 2023

13:00 – 14:00   Incheckning till vårt ”open house” och möjlighet att lyssna på och diskutera med företrädare från våra medlemsgrupper om aktuella teman.
14:00 – 17:00   Konferens
17:00 – 19:00   Mingel med tilltugg och dryck

Var: PwC’s lokaler vid Torsgatan 21 Stockholm

Anmäl dig här
Begränsat antal platser!

DEL 1: XBRL Swedens nya ordförande Bo Karlsson kommer att ta tempen på SBR klimatet på vår hemmamarknad. Vilka initiativ finns det, vilka initiativ kommer att komma samt vilka initiativ saknar vi?  Under våren svarade ett 20-tal instanser på remissen av promemorian digital ingivning av årsredovisningar och XBRL Sweden var en av dessa. Vi liksom andra instanser stödjer ett obligatorium och ett tidigareläggande av lagen jämfört med vad som föreslagits i promemorian. Bolagsverket noterar en fortsatt tydlig ökning av årsredovisningar som lämnas in digitalt och det finns nu 14 leverantörer med programvara som stödjer tjänsten digital inlämning av årsredovisning. Utvecklingen av att standardisera hållbarhetsinformation med taxonomier med taggning av informationen går framåt i rask takt både internationellt och nationellt.

Del 3:  XBRL Sweden har under flera år varit aktiv och engagerad i frågor som digital signering och e-legitimation. Med ett avstamp från föreningens tidigare arbete kommer vi att få ta del av viktiga aktiviteter från föreningens myndighetsgruppering. Jan Sjösten kommer att leda en genomgång av ett antal initiativ från myndigheterna som bland annat berör digitala underskrifter och den nationella tjänsten Mina ombud som utvecklas av Bolagsverket.

Varmt välkomna.

Styrelsen

Föreningen XBRL Sweden