När?

Torsdag den 27 februari 2020, kl. 12:30-16:30.

Var?

World Trade Center i Stockholm –  Klarabergsviadukten 70

Agenda

 1.  Välkommen
 2. Nyheter
 3. Erfarenheter
  • Kvalité
  • Ärendehantering
  • Test-underlag/versionshantering
  • Uppföljning
 4. FIKA
 5. Gemensamt tidplan framåt för Diår-samarbetet
  • Andra myndigheter (SCB, FI, SKV)
 6. Synpunkter och förbättringsförslag från deltagarna
 7. Sammanfattning – avslut

Anmäl dig här