Den 17 december fattades beslut i Europakommissionen om att godkänna den RTS – Regulatory Technical Standard som ska ligga till grund för rapportering av årsredovisningsdata till ESMA från 2020 (från start koncernredovisningen, resultat- och balansräkning, med i realitet första rapportering 2021). Beslutet följer ett omfattande utvecklingsarbete och remissrundor där XBRL Europé har varit en aktiv och integrerad part. Enligt RTS kommer XHTML att användas där tekniken kring iXBRL utnyttjas för att göra enskilda poster maskinläsbara.  [LÄNK]

Se även bilder från XBRL Sweden konferens i Stockholm 4 oktober, där Anna Sciortino presenterade kring detta – [LÄNK]