XBRL Sweden söker ny samarbetspartner för utförande av ekonomitjänster. XBRL Sweden är en ideell förening med ett service-AB. Verksamheten drivs utan vinstsyfte. Föreningen är ansluten till den globala organisationen XBRL International www.xbrl.org. och är öppen för alla som vill bli medlemmar och har för närvarande 43 organisationer anslutna.

Föreningen är unik i det att vi i Sverige organiserar de mest väsentliga aktörerna i kedjan för finansiell rapportering. Som leverantör av ekonomitjänster ser vi en aktör som delar XBRL Swedens ambition i utvecklingen mot en effektiv, standardiserad och transparent rapportering av finansiell information och annan affärsdata.

Som leverantör av ekonomitjänster ser vi er som starkt digitaliserade, med krav på stöd för digital ingivning till Bolagsverket.

Följande uppgifter ingår i uppdraget

  • Löpande redovisning
  • Löpande rapportering av resultat, kvartalsvis och vid behov.
  • Årsbokslut /årsredovisning
  • Skattedeklarationer/AGI
  • Medlemsfakturering med betalningsbevakning (fakturering årsvis, f n 43 medlemmar)
  • Leverantörsreskontra samt betalning av leverantörer (uppskattning, färre än 50 transaktioner/år)
  • Momsrapportering
  • Lönerapportering (AGI för två personer)
  • Hantering av utlägg (några få årligen)
  • Enstaka bolagsärenden (byte styrelseledamöter t ex)

Offert skickas till info@xbrl.se senast 2021-06-15. XBRL:s styrelse kommer att utvärdera och anta den offert som bäst matchar föreningens ambition i kombination med prisbild.

Upphandling kan laddas ned här: XBRL upphandling