Tack för ert engagemang med värdefulla och inspirerande samtal och inte minst tack för ert deltagande i aktiviteter under det gångna året!

Vi vill vi också påminna våra medlemmar om att boka in datumet för vår årsstämma den 22 februari, 2024.
Stämman kommer att äga rum i PwC’s lokaler i centrala Stockholm, och en formell kallelse med underlag kommer att skickas ut inom kort.

God Jul och Gott Nytt År!