Medlemmar i föreningen XBRL Sweden hälsas välkomna till årsstämman som äger rum den 22 februari 2024 kl 16.00. Stämman kommer att genomföras fysiskt i PwC’s lokaler vid Torsgatan 21 i Stockholm men det kommer också erbjudas möjlighet att delta digitalt. Länk till video-uppkoppling till mötet distribueras separat inför årsstämman.
Årsstämmans föredragningslista tillsammans med årsredovisning, revisionsberättelse och annat material kommer att delges medlemmarna senast tre veckor innan årsstämman via mejlutskick och XBRL Sweden hemsida.

Efter den formella delen av årsstämman planerar vi i vanlig ordning för en del där vi erbjuder presentationer tillsammans med diskussioner kring några aktuella ämnen. Vi kommer att återkomma närmare in på årsstämman om dessa teman men vi noterar att det finns goda exempel att lyfta fram liksom goda möjligheter till framtida utveckling av effektiva och tillförlitliga digitala rapporteringsprocesser.

Anmälan till årsstämman sker via länken här: https://lnkd.in/dkY5Tttq

Varje medlemsorganisation får gärna deltaga med flera personer, men anmäl er då separat.

Väl mött!
Styrelsen