Vi ser en tydlig trend att inlämning av digitala årsredovisningar och revisionsberättelser till Bolagsverket ökar, där andelen digitalt inlämnade börjar närma sig 20%. Potentialen för effektivisering och hantering av processer digitalt, på distans, ökar markant via Bolagsverkets e-tjänst DiÅR.

Det är nu åtta stycken leverantörer som tillhandahåller programvara för inlämning av digital årsredovisning till Bolagsverket. Fyra av dessa är medlemmar i XBRL Sweden:

  • Visma
  • Hogia
  • Björn Lundén
  • Wolters Kluwer

Leverantörer med programvara för digital inlämning av årsredovisning.