Ta här del av artikel publicerad i tidningen Balans med koppling till XBRL-Sweden konferens den 4 oktober.