Sommaren är över och nu är det dags att anmäla dig XBRL Höstkonferens 2022-10-04.

Vi har en späckad och intressant agenda att erbjuda. Bland annat kommer en analytiker från DIGG – Digitaliseringsmyndigheten, för att presentera myndighetens arbete med omvärldsanalys och rapporten som kom i somras ”Digital förvaltning i internationellt perspektiv”. Vidare kommer vi att fokusera våra svenska initiativ för SBR – Standard Business Reporting via våra myndighetsmedlemmar. Vi avslutar med ett pass om initiativ kring hållbarhetsrapportering, där representanter från våra medlemmar är inblandade.

Möjlighet finns som vanligt till att anmäla flera personer från samma medlemsorganisation. Dock har lokalen viss begränsning så först till kvarn gäller, där det också kan bli fråga om viss begränsning av deltagande per organisation vid stort intresse.

Plats: Stockholm

Registrering, där kaffe serveras, från 12.30 och vi drar igång kl 13.00

Anmälan sker via länken (obs! Endast öppet för medlemmar.): Anmälan till XBRL Höstkonferens den 4 oktober

 

Agenda i översikt för eftermiddagen den 4 oktober:

13.00 -14.30 Tema SBR, översikt av svenska initiativ samt internationell utblick

14.30 – 15.00 Kaffepaus

15.00 – 15.30 Tema SBR, översikt av svenska initiativ samt internationell utblick

15.30 – 16.00 Presentation av DIGG

16.00 – 17:00 Översikter på temat hållbarhet.

17.00 – 17:15  Reflektioner och avslut

17.15 – 19.00 Mingel med lättare förtäring samt drycker

Vid frågor, kontakta oss gärna på info@xbrl.se

Väl mött den 4 oktober!

Styrelsen XBRL Sweden