Det juridiska utskottet av EU-Parlamentet (JURI Committee) har den 18 september 2012 lämnat ett förslag om att alla noterade bolag från och med 2018 ska rapportera elektroniskt (där XBRL är huvudalternativ). Möjlighet att rapportera ska finnas öppen från 2016.