Finansinspektionen har meddelat att det från och med referensdag/balansdag 2015-06-30 kommer att vara obligatoriskt för berörda institut att rapportera COREP och FINREP via att skicka in en XBRL-instansfil.

Utifrån detta har XBRL-Sweden uppdaterat medlemssidan med information om vilka medlemmar som har kapacitet att svara på frågor, leverera tjänster och/eller applikationslösningar för denna rapportering. Dessa är markerade med ∗.

Se vidare på medlemssidan här >