OECD publicerade under 2018 två rapporter som beskriver hur väl Sverige placerat sig, från ett internationellt perspektiv, vad gäller utnyttjandet av digitala teknologier.

Rapporten Going Digital in Sweden redogör för trenderna vad gäller användandet av teknologier av privatpersoner, inom näringslivet samt inom den offentliga sektorn. 

Rapporten Digital Government Review of Sweden fokuserar mer på att analysera hur väl Sverige har placerat sig vad gäller att bygga en digital infrastruktur inom den offentliga sektorn.

Båda rapporterna kan läsas genom att navigera via länkarna  i texten ovan.