XBRL Europé har i samarbete med ESMA (European Securities and Markets Authority) satt upp en portal för presentationer ”webinars” för löpande information kring förestående implementering av ESEF – European Single Electronic Format. Detta möjliggör för effektiv uppdatering kring ESEF och dess implementering. Följ länken för att ta del av dessa inspelade presentationer

http://www.xbrleurope.org/?page_id=1247