Ett varmt tack till alla som deltog vid XBRL´s årsstämma den 22/2.
Nedan finner ni en sammanfattning av eftermiddagen samt länkar till de presentationer som hölls.

XBRL Sveriges årsstämma ägde rum den 22 februari 2024. Bo Karlsson, ordförande, tog emot i PwCs lokaler och det var ett femtiotal deltagare, de flesta på plats och några via länk. Viktiga ämnen hanterades som föreningens ekonomiska prestation, val av styrelsemedlemmar samt framtida planer med fokus på digitala finansiella rapporteringsprocesser och adoption av XBRL-standarder. Bo redogjorde för verksamhetsåret som gått, vilka insatser som har gjorts och vilka omvärldsfaktorer föreningens styrelse ser kommer att påverka SBR framöver.

Mikael Eklund, valberedningens ordförande redogjorde för förslaget till styrelsens sammansättning. Ny in i styrelsen blev Sandra Jelcic från Björn Lunden representerande programvaruföretag och Martin Hedberg från WeAudit som i fyllnadsval blir FARs representant. Zennie Sjölund blev omvald till ledamot och i övrigt är styrelsen intakt. Valberedningen förändras när Mikael Ekman från EY ersätter Anna Lindén.

Stämman hade även en motion att ta ställning till. Bolagsverket har i en skrivelse adresserat kunskapsbrist avseende XBRL-standarden som resulterar i kvalitetsbrister i taggad data. Det konstateras att åtgärder behöver göras inför ett DIÅR obligatorium. Förslag innehöll en önskan om en tillsatt arbetsgrupp för att utvärdera behovet av,

  • Utbildningsinsatser
  • Utbildningsmaterial
  • Informationsinsatser

Stämman beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda utbildningsbehovet och utvärdera lämpliga insatser som summeras i en rapport tillsammans med en handlingsplan.

Efter stämmans avslutande följde en genomgång av Zennie Sjölund med SBR case study kring AGI, arbetsgivardeklaration med individuppgifter och Pelle Kimvall med en framtidsspaning.

Presentationer som visades på stämman
Presentation från årsstämma 
Framtidsspaning med Pelle Kimwall
SBR i praktiken med Zennie Sjölund