Deloitte släppte nyligen tillsammans med Svenskt Näringsliv rapporten Trends in digital reporting – future developments of information transfer between businessess and governments.

Rapporten finns att ladda ner här: Ladda ned.